Baku Law Centre LLC
en az

Bank İşi və Maliyyə

  • Aktivlərin idarə olunması
  • Qiymətli kağızlar
  • İnvestisiya

İri banklar, sığorta şirkətləri və digər maliyyə institutlarını təmsil etməkdən əlavə, hüquqşünaslarımız həmçinin xarici və yerli şirkətlərə borc, lizinq və françayzinq müqavilələrinin tərtib olunmasında və həmçinin qiymətli kağızların alqı-satqısında onlara peşakar hüquq məsləhətləri təklif edir.