Baku Law Centre LLC
en az

Əqli Mülkiyyət, İnformasiya Texnologiyaları və Telekommunikasiya

  • Əmtəə nişanları və brendinq
  • Reklam hüququ
  • Fərdi məlumatların mühafizəsi
  • Telekommunikasiya

Əqli mülkiyyət sahəsində mütərəqqi bilik və təcrübəmiz sayəsində, biz müştərilərimizə patent və əmtəə nişanlarının qeydiyyatı, mühafizəsi, özgəninkiləşdirilməsi və müəlliflik hüquqları məsələlərində məsləhətlər verir və əqli mülkiyyət portfelinin idarə edilməsi üçün strategiyaları müəyyənləşdiririk. BHM marketinq, sponsorluq, lisenziyalaşdırma və kommersiya, yayım, media hüquqları, tədbir təşkilatçılığı, eləcə də əmtəə nişanlarının qorunması, marketinq strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı siyasətin qurulması məsələlərinə xüsusi diqqət ayırmaqla, müştərilərimizin əqli mülkiyyət hüquqlarının həyata keçirilməsini və müdafiəsini təmin etmək üçün bütün zəruri hüquqi tədbirləri həyata keçirir.